Tapaamisen tyypit tapaamispaikassa

Tuetut tapaamiset

Tuetussa tapaamisessa yksi työntekijä on lapsen saatavilla ja siten lähettyvillä, mutta antaa perheelle rauhallisen läsnäolon mahdollisuuden tapaamisen aikana. Tapaamisten kestot ovat asiakaskohtaisia ja ne vaihtelevat tunnista koko päivään.

Valvotut tapaamiset

Valvonta on jatkuvaa valvotussa tapaamisessa. Tapaamiseen osallistuu kaksi työntekijää.Toinen työntekijöistä on jatkuvasti näkö- ja kuuloetäisyydellä tapaajista. Tapaamisten kesto on normaalisti 1-3 tuntia.

Vaihdot

Valvotussa vaihdossa työntekijä tekee mahdolliseksi lapsen siirtymisen vanhempien välillä turvallisesti ja lapsen kannalta ristiriidattomasti. Vaihdossa vanhemmat eivät tarvittaessa kohtaa toisiaan.

Toimitilat

TAPAAMISPAIKAN SÄÄNNÖT – Auttavat Sossut tiimimme toivottaa Sinut ja lapsesi lämpimästi tervetulleeksi

Tapaamispaikassa tapaamisia ja vaihtoja toteutetaan tuomioistuimen päätöksen, lastenvalvojan vahvistaman vanhempien keskinäisen sopimuksen sekä lastensuojelun sosiaalityöntekijän kirjallisen pyynnön perusteella. Kanssasi keskustellaan ennen tapaamisten alkua ja tapaamispaikkaan on mahdollista tulla tutustumaan sovittuna aikana etukäteen.

Tapaaminen on lapsen oikeus vanhempaansa, ja lapsella on oikeus molempiin vanhempiinsa. Lapsen ja vanhemman väliset tapaamiset voidaan järjestää tuettuna tai valvottuna taikka valvotuina vaihtoina. Viranomaiset määrittävät tarpeen, keston ja tiheyden. Auttavat Sossut Oy on yksityinen sosiaalipalvelujen tuottaja ja tuottaa palvelua viranomaisen tilauksesta tai itsemaksaville asiakkaille.

Vanhempi on lämpimästi tervetullut tapaamiseen olipa tilanne ja tausta millainen tahansa. Vanhempien keskinäiset välit eivät saisi estää lapsen oikeutta molempiin vanhempiinsa. Lapselle tärkeistä ihmisistä puhutaan tapaamispaikassa kunnioittavaan sävyyn. Valvoja ei voi ottaa kantaa tuen tai valvonnan tarpeen perusteluihin tai muihin tapaamisen taustoihin tai toiseen vanhempaan liittyviin asioihin.

Tapaaminen järjestetään sovittuna ajankohtana. Tapaamisten valvoja tulee avaamaan oven tarkalleen sovittuna aikana. Tule siis juuri sovittuna aikana.

Valvoja laatii aina tapaamisesta tai valvotusta vaihdosta raportin, joka toimitetaan lastenvalvojalle tai vastuusosiaalityöntekijälle. Asianosaisilla on oikeus tietoihin tekemällä tietopyyntö kaupungille esim. Turun kaupungin nettisivuilta löytyy tietopyyntölomake. Tapaamispaikasta voi myös pyytää tietopyyntölomakkeen.
Lapsesi ja Sinä – tervetuloa meille!

Tapaamispaikka antaa puitteet vanhemman ja lapsen tapaamiselle. Auttavat Sossut työntekijät ovat yliopistotutkinnon suorittaneita sosiaalityöntekijöitä, psykiatrisia sairaanhoitajia ja/tai perheterapeutteja tai sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaisia. Olet luotettavien ihmisten seurassa, joita sitoo salassapitovelvollisuus.

Valvojan roolit: Tuetussa tapaamisessa valvoja on läsnä pysytellen tapaamisen taustalla. Valvoja tulee tarvittaessa apuun, jos vanhempi tai lapsi tarvitsee apua toiminnan tai vuorovaikutuksen tueksi. Tuetun tapaamisen aikana myös poistuminen lapsen ja vanhemman kanssa yhdessä tapaamistilasta on myös mahdollista ( esim. ulkoilu lapsen ja vanhemman kanssa, kaupassakäynti yms.), jolloin valvoja tulee mukaan. Muiden henkilöiden mukana olosta tapaamisessa on kuitenkin sovittava etukäteen; lisäksi molempien vanhempien ja sosiaalityöntekijän suostumus edellytetään.

Valvojan rooli: Valvotussa tapaamisessa valvojat ovat koko tapaamisen ajan jatkuvassa näkö- ja kuuloyhteydessä turvaten lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta ja toimintaa lapsen näkökulmasta. Valvottuun tapaamiseen ei voi tuoda ulkopuolisia henkilöitä taikka ulkoilla. Valvotussa tapaamisessa koko tapaaminen tapahtuu tapaamispaikassa.

Tapaamispaikassa voi samanaikaisesti olla myös muita perheitä tai työntekijöitä lepotauolla. Tällöin perhe voi halutessaan vetäytyä sivummalle.

Tapaamisten aikana on mahdollista syödä omia eväitä. Tällöin vanhempi huolehtii itse ruokatarvikkeiden tuomisesta tiloihin. Ruuanlaitto mahdollisuutta ei ole, vaan tiloissa on mahdollisuus lämmittää valmisruokaa, välipalaa sekä keittää kahvia ja teetä. Tilassa on jääkaappi eväiden säilyttämistä varten.

Ruokailu tapahtuu ruokapöydän ääressä, ei sohvalla tai leikin lomassa. Täten hygieniasta pystytään huolehtimaan.

Tapaamispaikassa vanhempi siivoaa oman perheensä aiheuttamat jäljet. Lelut laitetaan takaisin paikoilleen, astiat tiskataan ja roskat laitetaan roskikseen. Jos murusia tai muuta on pudonnut lattialle ne lakaistaan roskikseen, isommat tahrat pyyhitään kostealla liinalla. WC-tilat pidetään omalta osalta siistinä.

Valvoja huolehtii tapaamisen päätteeksi siitä, että tapaamistila jää siistiin kuntoon seuraavaa tapaamista ajatellen ja pinnat ja lelut pyyhitään.

Valvoja huolehtii siitä, että tapaaminen päättyy etukäteen määriteltynä ajankohtana. Valvoja voi olla sama tai eri henkilö tapaamista seuraavilla kerroilla.

Yön yli tapaamista sovitaan aina etukäteen oman sosiaalityöntekijän kanssa ja vain yksi perhe voi kerrallaan olla yötapaamisella, jolloin valvovia henkilöitä on paikalla kaksi.

Aloita tapaaminen käsidesin käytöllä. Tapaamiseen tultaessa lapsi ja vanhempi on terveenä ilman flunssan oireita. Sairastuessa tapaaminen tulee peruuttaa.

Perutut tai keskeytyneet tapaamiset

Tapaamisen peruuntuessa, ilmoita siitä mahdollisimman hyvissä ajoin vähintään 24 h etukäteen. Auttavat Sossut puh. 0207309970, 0400413129 (Tarja)

Tapaamispaikka ilmoittaa peruutuksista sosiaalitoimeen. Vain yksittäisen tapaamiskerran peruuttaminen tai keskeyttäminen on mahdollista. Valvoja ei voi päättää, ettei tapaamisiin vastaisuudessa järjestetä valvontaa tms. näistä päättää sosiaaliviranomainen.

Peruuntuneen tapaamisen tilalle pyritään järjestämään korvaava tapaaminen. Ensisijaisesti toimitaan sosiaaliviranomaisen päätöksen tai sopimuksen mukaisesti myös korvaavien tapaamisten osalta. Valvojilla on velvollisuus lastensuojelun huoli-ilmoituksen tekemiseen tilanteen vaatiessa.

Valvojan antaa lastenvalvojalle/ sosiaalityöntekijälle kirjallisen selvityksen tapaamisista, jotka on keskeytetty tai jotka ovat jääneet muusta syystä toteutumatta. Selvitys sisältää valvojan tiedossa olevat syyt tapaamisen estymiseen tai keskeyttämiseen.
Tapaamisten aluksi voidaan tarkistaa vanhemman kunto, kun siitä on erikseen sovittu. Tapaamispaikassa ollaan päihteettömiä.
Valvojalla on velvollisuus keskeyttää tapaaminen, jos tapaaminen ei etene sovitulla tavalla.
Jos tapaamisessa nousee huolenaiheita on hyvä keskustella niistä tapaamisen päätteeksi tai heti sopivan tilaisuuden tullen, kun lapsi ei ole kuulemassa.

Yhteydet

Osoite:
Kaskenkatu 2 B, 1 krs. (haetaan ulko-ovelta).

Tapaamispaikka/valvojat
puh. 040 511 94 53 tai 040 55 010 48

Peruutukset, ajanvaraukset ja palautteet:
Tarja Meronen, Auttavat Sossut toimitusjohtaja Puh. 0400413129, 020 730 9970
palvelu@auttavatsossut.fi