Auttavat Sossut Oy: Tietosuojaseloste / henkilörekisteriseloste (sosiaalisen neuvonnan ja ohjauksen palvelut)

1. Henkilötiedon käsittelijä

Auttavat Sossut Oy (Y-tunnus 2943519-8) Myllyjärventie 21, 02740 Espoo

2. Rekisteri

Auttavat Sossut oy:n asiakasrekisteri / verkkokaupan kautta tuotetut palvelut verkkokauppa Fonectan rekisteriselosteen mukaisesti sähköisistä palveluista ja niiden arkistoinnista. Puhelinpalveluissa ei kerätä rekisteritietoa ja asioida voi tunnitamattomasti.

3. Rekisteröidyt

• Henkilöt, joilla on asiakassuhde rekisterinpitäjään tilatut / tuotetut palvelut

  • Henkilöt, joilla on ollut asiakassuhde tilatut / tuotetut palvelut

  • Rekisteröinti tehdään kun henkilö lähettää omat tietonsa meille töihin sivustolle ja tiedot poistetaan, mikäli sopimusta ei synny

  • Rekisteriöinti tehdään kun yhteistyötaho täyttää palvelun tilauslomakkeen ja tiedot poistetaan, mikäli tilauksesta ei synny sopimusta

4. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yrityksen pääomistaja Tarja Meronen

Puhelin: 020 730 9970

Sähköposti: palvelu@auttavatsossut.fi

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötiedon käsittelyn tarkoitus on mahdollistaa yhtiön palvelutuotanto asiakkaille. Yhtiön tuottamat palvelut ovat: sosiaalityön ja -ohjauksen neuvontapalvelut teleliikennepalvelun tuottajien kanavia (puhelin, verkkokauppa) avulla.

6. Rekisterin sisältämien tietojen lähteet

Rekisteri koostuu Auttavat Sossut Oy:n kanssa tehtävän asiakkuussopimuksen solmimisen yhteydessä tai asiakkuuden aikana asiakkaan antamista tiedoista.

7. Henkilötietojen säännöllinen luovutus

Henkilötietoja luovutetaan vain asiakkaan suostumuksella luovutushetkellä voimassaolevan Suomen lainsäädännön mukaisissa tilanteissa.

8. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Yhtiön palvelujen käyttöön liittyviä henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Arkistointipalveluna käytetään palvelua joka toimii Suomessa.

9. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

  • Rekisterin tieto käsittelee vain yrityksen omistaja.

  • Rekisterin tietoja käsittelevillä henkilöillä on vaitiolovelvollisuus

  • Rekisteriä ylläpidetään tietoverkossa, joka on salattu teleliikenneoperaattorien toimesta

• Kaikki fyysinen asiakirja-aineisto säilytetään lukituissa tiloissa

10. Tiedon tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot. Ks. Kohta 3 muuta tietoa ei tallenneta. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 4 mainitulle yhteyshenkilölle.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Henkilöitä koskevia tietoja ei luovuteta suoramainontaan, etämyynnissä tai markkina- ja mielipidetutkimuksiin.

12. Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen rekisteriin tallennetussa muodossa.

13. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterissä on henkilöiden tietoja, jotka ovat tilanneet palveluita Auttavat Sossut Oy:ltä ja / tai verkossa rekisteröityneet Auttavat Sossut Oy:n asiakkaaksi. Rekisteri sisältää seuraavia asiakkuuteen, työtehtäviin ja työtehtävien laskutukseen liittyviä tietoja:

13.1. Asiakkaan perustiedot

• asiakkaan nimi

• asiakkaan henkilötunnus (ammattinimike kelpoisuuden tarkistus) – y-tunnus.

• asiakasnumero

• yhteystiedot, osoitetiedot, postinumero, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite

• pankkitilin numero

• yhteyshenkilö (jos on muu kuin tilaaja)

13.2. Asiakkuuden tiedot

• asiakkuuden alkamispäivä

• asiakkuuden päättymispäivä

• mahdolliset maksuhäiriöt

• yhteydenotot ja viestit, mukaanlukien historia

  • asiakaspalautteet

13.3. Työtehtäväkohtaiset tiedot

• sopimus

• laskutuksen tila

työtehtävän elinkaari / muutoshistoria

14.4. Laskutustiedot

• avoimet maksut / laskun tila

• laskutustapa

• laskutuksen yhteyshenkilö

• laskutusosoite

• lasku

Omavalvontasuunnitelma